ΔΕΛΦΙΚΗ ΙΔΕΑ

 

Η Δελφική Ιδέα συνιστά την συμπύκνωση των βασικών αρχών της αρχαίας Ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, ειδικότερα της ελευθερίας της σκέψης, της καλλιέργειας της επιστημονικής αριστείας, της προαγωγής του πολιτισμού και της εν γένει πνευματικής ζωής.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Δελφών θέσπισε το 2005 την αναβίωση της Δελφικής Ιδέας, συνεχίζοντας το έργο του Α. Σικελιανού.

Με την καθιέρωση:
• επιστημονικών συναντήσεων (εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θερινό Σχολείο» και Διεθνές Συμπόσιο Δελφών) και
• εορταστικών-τιμητικών εκδηλώσεων,
κατά τη διάρκεια των οποίων απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, που με τη ζωή και το έργο τους υλοποιούν τις αξίες της Δελφικής Ιδέας

Σκοπός: η προώθηση των βασικών ανθρωπίνων αξιών, ως η μόνη (ίσως) διέξοδος στα επίκαιρα προβλήματα της ανθρωπότητας.


Μαρία Τζάνη

Συλλογή Υπογραφών για την Θέσπιση της Δελφιάδος ΕΔΩ

Διαμονή

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν απευθείας (και όχι μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής) τα Ξενοδοχεία, τα οποία προσφέρουν ειδικές τιμές για το 6ο Θερινό Σχολείο. Διευκρινίζεται ότι στο ποσόν για την συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής & διατροφής. Έτσι, οι κάτωθι κατάλογοι διατίθενται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων:

Χώροι φιλοξενίας

Εργαστήριο: "Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση"

"Το Εργαστήριο στοχεύει στο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε αντικείμενα, τα κριτήρια επιλογής των οποίων συνοψίζονται στα εξής: Είναι νέοι επιστημονικοί τομείς, πλημμελώς ή καθόλου ανεπτυγμένοι - θεραπευόμενοι στον Ελληνικό χώρο και προσφέρουν ακριβώς την βασική απαίτηση της Κοινωνίας της Γνώσης, για διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, αλλά και προσφορά στην κοινωνική ανάπτυξη στο σύνολό της, με άξονα το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις ανθρώπινες πηγές.”

Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση

Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού αυτού διεπιστημονικού προγράμματος όχι μόνον από αποφοίτους Τμημάτων των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και από αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που ασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον άνθρωπο και τη διαμόρφωσή του θα τους παρέχει αρκετές βασικές γνώσεις για το πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τη δουλειά τους είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Κατανοώντας εξάλλου, πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις εκπαιδεύουσες πηγές και δυνατότητές μας. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνον θα αξιοποιούμε καλύτερα τις εκπαιδευτικές δαπάνες αλλά, κυρίως και αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα βελτιωνόμαστε και θα γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί με το νευραλγικό, για την κοινωνία, εγχείρημα της αγωγής και εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων.

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837, αρχικά στεγάστηκε σε ένα νεοκλασικό κτήριο στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, το οποίο στις μέρες μας έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως Μουσείο του Πανεπιστημίου. Αρχικά ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» από το όνομα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και αποτελούνταν από 4 ακαδημαϊκά Τμήματα και 52 φοιτητές. Καθώς αποτελούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής, απέκτησε σημαντικό κοινωνικο-ιστορικό ρόλο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για την παραγωγή συγκεκριμένης γνώσης και πολιτισμού μέσα στη χώρα.

Το 1841 οι διοικητικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά Τμήματα μεταφέρθηκαν στο σημερινό ευρέως γνωστό ως «κεντρικό κτήριο» του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο το 1932 ονομάστηκε επίσημα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση του έθνους. Σήμερα, σε αυτό το κτήριο στεγάζονται η Πρυτανεία, η Σύγκλητος, η Μεγάλη Αίθουσα Τελετών και άλλες σημαντικές κεντρικές υπηρεσίες. Το προαύλιό του (τα προπύλαια) έχει κοινωνικο-ιστορική αξία, καθώς έχει γίνει τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων, κοινωνικης διαμαρτυρίας και διαδηλώσεων φοιτητών/τριών και άλλων κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν σε κινήματα υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο παρείχε στην ελληνική κοινωνία διπλωματούχους επιστήμονες στην ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, στη νομική και τα οικονομικά, στην αρχαιολογία και την εκπαίδευση καθώς και στον κλήρο. Στα πολλά χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει στη χώρα ένα κέντρο πνευματικής παραγωγής, παρακινώντας τη λειτουργία κύκλων διανοουμένων μέσα και έξω από τους χώρους του. Στις μέρες μας εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του συχνά συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, διεκπεραιώνει εκπαιδευτικά και άλλα ερευνητικά έργα, οργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια για ποικίλες κοινωνικές ομάδες, πολλές φορές παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του αφορά στο χώρο της εθνικής υγείας, καθώς οι φοιτητές/τριες των επιστημών υγείας που κάνουν την πρακτική τους προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο κοινό, κάτω από την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ίσως το πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο κύρος στη χώρα, έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στο χώρο των επιστημών και της δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται σήμερα αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις βάσει των οποίων θέτει σταδιακά νέους στόχους για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/τιρών του, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους καταστήσουν δημιουργικούς επιστήμονες και ικανούς επαγγελματίες στη σημερινή ραγδαία εξελισσόμενη κοινωνία, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης Ευρωπαϊκής κοινότητας. Αντιδρώντας στην εμπορευματοποίηση των πανεπιστημιακών σπουδών και στην ανάπτυξη ενός άκρως ανταγωνιστικού συστήματος που απαντάται στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλών δυτικών χωρών στις μέρες μας, αποποιείται τον παραδοσιακό του ρόλο στην παραγωγή μιας ελίτ διανοούμενων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αποσκοπεί στην δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στον κόσμο της παραγωγής και της κατανάλωσης της γνώσης, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ανταποκρινόμενο στις καινούργιες προκλήσεις, κάποια από τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη ραγδαία ανάπτυξή του είναι:

• Νέα Τμήματα και Τομείς που προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σε καινούργια γνωστικά πεδία.

• Διατμηματικά και διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για την κάλυψη νέων κοινωνικο-οικονομικών αναγκών

• Δημιουργία νέων εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων και βιβλιοθηκών που παρέχουν σε επιστημονικό προσωπικό και σε φοιτητές/τριες τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Υποδομή για χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και πλατφόρμα για την λειτουργία ηλεκτρονικών τάξεων (η-τάξεις).

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακαδημαϊκών σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης

• Οργανωμένα προγράμματα και διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκά και άλλα ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για ανταλλαγή φοιτητών/τιρών, διδακτικού προσωπικού και νέων ερευνητών.

• Καλύτερες συνθήκες για τη διδασκαλία και εκμάθηση διαφόρων ξένων γλωσσών από Έλληνες/ίδες φοιτητές/τριες καθώς και για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας από ξένους/ες φοιτητές/τριες.

Το προφίλ του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλάζει και ευελπιστεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην κινητικότητα των πολιτών καθώς και στην κοινωνική αλλαγή.