ΔΕΛΦΙΚΗ ΙΔΕΑ

 

Η Δελφική Ιδέα συνιστά την συμπύκνωση των βασικών αρχών της αρχαίας Ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, ειδικότερα της ελευθερίας της σκέψης, της καλλιέργειας της επιστημονικής αριστείας, της προαγωγής του πολιτισμού και της εν γένει πνευματικής ζωής.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Δελφών θέσπισε το 2005 την αναβίωση της Δελφικής Ιδέας, συνεχίζοντας το έργο του Α. Σικελιανού.

Με την καθιέρωση:
• επιστημονικών συναντήσεων (εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θερινό Σχολείο» και Διεθνές Συμπόσιο Δελφών) και
• εορταστικών-τιμητικών εκδηλώσεων,
κατά τη διάρκεια των οποίων απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, που με τη ζωή και το έργο τους υλοποιούν τις αξίες της Δελφικής Ιδέας

Σκοπός: η προώθηση των βασικών ανθρωπίνων αξιών, ως η μόνη (ίσως) διέξοδος στα επίκαιρα προβλήματα της ανθρωπότητας.


Μαρία Τζάνη

Συλλογή Υπογραφών για την Θέσπιση της Δελφιάδος ΕΔΩ