Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση

Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού αυτού διεπιστημονικού προγράμματος όχι μόνον από αποφοίτους Τμημάτων των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και από αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που ασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον άνθρωπο και τη διαμόρφωσή του θα τους παρέχει αρκετές βασικές γνώσεις για το πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τη δουλειά τους είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Κατανοώντας εξάλλου, πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις εκπαιδεύουσες πηγές και δυνατότητές μας. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνον θα αξιοποιούμε καλύτερα τις εκπαιδευτικές δαπάνες αλλά, κυρίως και αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα βελτιωνόμαστε και θα γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί με το νευραλγικό, για την κοινωνία, εγχείρημα της αγωγής και εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων.