Εργαστήριο: "Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες & Μάθηση"

"Το Εργαστήριο στοχεύει στο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε αντικείμενα, τα κριτήρια επιλογής των οποίων συνοψίζονται στα εξής: Είναι νέοι επιστημονικοί τομείς, πλημμελώς ή καθόλου ανεπτυγμένοι - θεραπευόμενοι στον Ελληνικό χώρο και προσφέρουν ακριβώς την βασική απαίτηση της Κοινωνίας της Γνώσης, για διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, αλλά και προσφορά στην κοινωνική ανάπτυξη στο σύνολό της, με άξονα το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις ανθρώπινες πηγές.”