Θερινό Σχολείο

  • Εκτύπωση

Το Θερινό Σχολείο αποτελεί ένα εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα τους νέους επιστήμονες να μεταφέρουν προβληματισμούς, διερεύνηση και να αντλήσουν γνωστική πληροφορία από εύρυτερα διεπιστημονικά πεδία.